Tag Archives: Social Enterprise ในไทย

ปลูกหม่อนเลี้ยงฝัน กิจการเพื่อสังคม เพื่อความสุขที่ยั่งยืนมีอยู่จริง

ปลูกหม่อนเลี้ยงฝัน กิจการเพื่อสังคม เพื่อความสุขที่ยั่งยืนมีอยู่จริง

Social-enterprise-ในไทย-01

ช่วงนี้จะได้ยินกระแส Social Enterprise เยอะมากจนต้องหาข้อมูลดูว่าต่างชาติเค้ามีความสนใจในเรื่อง Social Enterprise นี้มากน้อยเพียงไร กิจการเพื่อสังคม คือการสร้างสังคมแห่งการให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดำเนินธุรกิจที่สร้างงาน สร้างผลกำไร เพื่อให้สังคมนั้นดำเนินอยู่ได้อย่างมีความสุขSocial-enterprise-ในไทย-02

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในบังคลาเทศถูกบุกเบิกโดยองค์กร BRAC Sericulture  โดยการส่งเสริมให้หญิงยากจนชาวบังคลาเทศให้มีรายได้จากการปลูกหม่อนนำมาเลี้ยงหนอนไหม เพื่อผลิตเป็นเส้นไหม และผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม การเลี้ยงไหมใช้ทุนในการผลิตต่ำ แต่ผลิตภัณฑ์จากเส้นไหมมีราคาจำหน่ายสูง ซึ่งความต้องการผ้าไหมของบังคลาเทศและส่งออกมีมากถึง 360 ตัน แต่กำลังผลิตนั้นมีเพียง 60 ตันเท่านั้น ซึ่ง 40 ตันเป็นผลิตผลจาก BRAC ซึ่งยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก นอกจากจะเป็นเสริมสร้างร้ายได้ให้หญิงยากจนชาวบังคลาเทศแล้ว ยังมีสิ่งที่ชาวบังคลาเทศได้รับอีกคือ หญิงที่เข้าร่วมโครงการยังสามารถดูแลครอบครัวได้ โดยไม่ต้องจากครอบครัวไปทำงานที่อื่น และโครงการนี้เองยังเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ทางเหนือของบังคลาเทศซึ่งประสบภัยแล้งทุกปีอีกด้วยSocial-enterprise-ในไทย-03

ปัจจุบันนี้ BRAC Sericulture enterprise เป็นกิจการเพื่อสังคมปลูกต้นหม่อนแล้วบนพื้นที่กว่า  2,961 เอเคอร์ ช่วยหญิงสาวชาวบังคลาเทศกว่า 7500 คนดูแลการเลี้ยงไหม และอีกกว่า 5800 คนกำลังปั่นทอไหมดิบเพื่อการส่งออก ทั้งหมดนี้ ทำไปเพื่อถักทอความฝันของการมีชีวิตที่ดีSocial-enterprise-ในไทย-06

ซึ่งไม่ต่างจาก Social Enterprise ในไทย ที่สิงห์ปาร์คเชียงราย ที่ให้เกิดงานและก่อรายได้ให้กับชาวท้องถิ่น มากกว่า 1,000 อัตรา ซึ่งสร้างอัตรางานทั้งในส่ววนดูแลสวน ในส่วนเก็บเกี่ยวผลิตผลที่ปลูกในไร่สิงห์ปาร์ค และยังมีงานวิจัยพันธุ์พืชใหม่อีกด้วย ซึ่งมีอัตรามากมายทำให้ นักเรียน นักศึกษาในท้องถิ่นเองสามารถเข้ามาร่วมสร้างชุมชนที่น่าอยู่ของพวกเค้าเอง โดยไม่ต้องจากบ้านไปทำงานในกรุงเทพ หรือต่างจังหวัดอีกด้วยSocial-enterprise-ในไทย-04และสิ่งที่จังหวัดเชียงรายได้รับคือ มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งคนไปเที่ยวเชียงรายจะต้องมี สิงห์ปาร์คเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่จะต้องแวะไป ซึ่งเป็นสร้างรายได้ส่งกลับคืนไปให้คนในท้องถิ่นอย่างไม่สิ้นสุด และนี้เองคือ Social Enterprise สิงห์ปาร์คเชียงราย ที่สร้างงาน สร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืนที่แท้จริง