Tag Archives: ศิลปินรุ่นใหม่เชียงราย

ศิลปินหนุ่มรุ่นใหม่ผู้มุ่งมั่น ตั้งใจ เด็กเรียนดีทุนสิงห์ ทนงศักดิ์ ปากหวาน ผู้มีสำนึกรักบ้านเกิดเชียงราย

ศิลปินหนุ่มรุ่นใหม่ผู้มุ่งมั่น ตั้งใจ เด็กเรียนดีทุนสิงห์ ทนงศักดิ์ ปากหวาน ผู้มีสำนึกรักบ้านเกิดเชียงรายทนงศักดิ์-ปากหวาน-01

ทนงศักดิ์ ปากหวาน ศิลปินหนุ่มรุ่นใหม่ผู้มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ในงานศิลปะ จนวันนี้ได้ทำให้เกิด บ้านศิลป์ทนงศักดิ์  ณ บ้านดงมะดะ จังหวัดเชียงราย วันนี้ดีใจมากได้มาชมและได้มาพูดคุยกับ ศิลปินหนุ่มคนนี้ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ทำไมถึงได้ทุนสิงห์ หรือ ทุนบุญรอดพัฒนานิสิตทนงศักดิ์-ปากหวาน-02

เด็กเล็ก ๆ ในหมู่บ้านจากชนบทที่เริ่มต้นเรียนจากโรงเรียน แถวบ้าน โรงเรียนบ้านดงมะดะ จากนั้นก็ได้ศึกษาต่อที่ โรงเรียนดงมะดะวิทยาคม จากก็ได้เข้าศึกษาต่อที่ สถาบันอาชีวะศึกษา จังหวัดเชียงราย จนอาจารย์เริ่มเห็นแววด้านศิลปะ ของ คุณทนงศักดิ์ จึงได้ฝึกฝีมือจน สามารถสอบเข้าศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ด้วยความที่มุ่งมั่นใจศึกษา จนได้รับคัดเลือกให้รับทุนสิงห์ หรือ ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต  จนจบในระดับปริญญาตรีศิลปบัณฑิตศิลปไทยเกียรตินิยมอันดับ 1 และุได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาเดียวกันทนงศักดิ์-ปากหวาน-03

จากความตั้งใจมุ่งมั่นและมีสำนึกรักบ้านเกิด เพื่อที่จะเป็นศิลปินหลังจากที่จบการศึกษาก็ได้กลับมาทำงานศิลปะที่บ้านเกิดจังหวัดเชียงราย โดยไม่คิดที่จะหางานหรือทำงานในกรุงเทพฯ เลย คุณทนงศักดิ์ได้กลับมาทำงานศิลปะและสร้าง บ้านศิลป์ทนงศักดิ์  เพื่อจะได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่นชมงานศิลปะ อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ตามรอยรุ่นพี่ที่เป็นแรงบันดาลใจอย่าง อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ทนงศักดิ์-ปากหวาน-04

แนวคิดและผลงานทนงศักดิ์-ปากหวาน-07

ด้วยความที่เป็นเด็กน้อยที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างจังหวัด ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายชนบท จึงเป็นแรงบันดาลใจในงานศิลปะของ คุณทนงศักดิ์ ซึ่งหลาย ๆ งานจะมีน้ำและวิถีชีวิตพื้นบ้านผสมผสานอยู่ในผลงาน ระหว่างเรียนได้รับรางวัลมากมายจากการประกวด ไม่ว่าจะเป็นรางวัลดีเด่น “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 19 และได้รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี ครั้งที่ 29 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ และได้ทุนไปทัศนศึกษางานศิลปะ ณ ประเทศเยอรมัน และอิตาลี โดยนำขนบประเพณีพื้นบ้าน มานำเสนอในผลงานและยังแฝงคติธรรมคำสอน ทางพุทธศาสนาเอาไว้ในผลงานอีกด้วย

ทนงศักดิ์-ปากหวาน-05
ภาพสิงห์ปาร์ควานเมื่อครั้งยังเรียนอยู่ทีจังหวัดเชียงราย

ทนงศักดิ์-ปากหวาน-09 ทนงศักดิ์-ปากหวาน-10 ทนงศักดิ์-ปากหวาน-12 ทนงศักดิ์-ปากหวาน-13

 

 

 

 

 

 

 

ทนงศักดิ์ ปากหวาน จากฝีมือและผลงาน จึงถูกเชิญไปเป็นออาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง  ที่มหาจุฬาลงกรณ์ คณะพุทธศิลปะ
และมหาวิทยาลัย ราชภัฎเชียงราย

ทนงศักดิ์-ปากหวาน-14

จากความมุ่งมั่นตั้งใจ และฝึกฝน จนทำให้ ทนงศักดิ์ ปากหวาน ได้ก้าวขึ้นมาเป็นศิลปิน ตามที่ได้ใฝ่ฝัน และกำลังสร้างความฝันให้เป็นจริงที่ บ้านศิลป์ทนงศักดิ์  ท่านที่สนใจหรือไปเที่ยวเชียงราย สามารถติดต่อเพื่อเข้าชมงานที่เต็มเปี่ยมไปพลังและแง่คิดคำสอนต่าง ๆ ได้ครับ

ทนงศักดิ์-ปากหวาน-15

เลขที่ 392 หมู่ที่ 7 หมู่บ้าน ดงมะดะ
ตำบล ดงมะดะ อำเภอ แม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
เบอร์โทรศัพท์  085 381 7248
E-Mail thanongsak_pakwan@msn.com
Facebook/Website http://www.facebook.com/thanongsak.pakwan

ทนงศักดิ์-ปากหวาน-11